זוהי מדיניות הפרטיות של https://www.jane-lingeriecouture.co.il/ ושל כל האתרים אשר יושבים תחת דומיין זה (להלן: "האתר")

פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.

מדיניות הפרטיות חלה עליך גם אם לא הזנת פרטיך באתר.

בגלישתך באתר הנך מאשר ונותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. בכל עת ניתן לפנות אלינו בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.

האתר ישנה מעת לעת מדיניות זו. כל כניסה שלך לאתר ושימוש בו בכל דרך מעידה על הסכמתך למדיניות הפרטיות זו.

בחלק קטן של המקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו כמובן מתייחסת גם לכן הנשים.

מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו

הסכמה

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (שמך וכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכו') חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מסירת פרטים מזהים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה מהווה הוכחה להסכמה מרצונך החופשי לקבלת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר.

מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת זמן השהייה, הדפים שנצפו, משך הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר וכיו"ב.

המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשים אחרים את האתר, לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר וכן כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר.

נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות, פניות, שאלונים, סקרים ומידע נוסף בנוגע לפעילות באתר ופעילויות נוספות רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

מידע סטטיסטי ואנונימי

אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, כאשר אנו משתמשים במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.

מידע אישי

פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי )להלן: "מידע אישי"( אשר החברה מקבלת ממך בעת השארת פרטים באתר החברה ו\או

באתרים הקשורים לחברה, נועדו לצורך מתן שירותי מכירה ושליחה אלייך לאזור מגוריך/לכתובת אחרת שתציין תוך יצירת קשר במספר טלפון ו/או כתובת מייל שתציין.

המידע האישי יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ,וכל שימוש שייעשה בו יהיה לפי הדין הישראלי.

אנחנו משתפים מידע עם חברות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע. בכלל זה נזדקק לשתף מידע עם חברות כדוגמת סטטיסטיקה ואבטחת מידע. כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנחנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר,

כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות כדוגמת חברות סטטיסטיקה, וכיו"ב והן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה אך, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה

ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או מי מטעם האתר עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות.

אנו רשאים לשמור את המידע שלך, כל עוד הבעת רצון להסיר רישומך ממאגר המידע של החברה. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע למטרות תיעוד וארכוב וכדי למנוע ממשתמש מפר או הפוגע באחרים מלפתוח חשבונות נוספים באתר.

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת:

janelingeriec@gmail.com

עודכן לאחרונה ביום: 26/12/2018